IENS LOGO

ติดต่อเรา

Contact US

ช่องทางติดต่อ ศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

เบอร์ภายใน : 043-009-007 (ต่อ 50253)

เบอร์ภายใน : 043-002-539

อีเมล : ienskku@gmail.com

การจัดอบรม/การลงทะเบียนอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนอบรม หรืออื่น ๆ

โทรศัพท์ : 093-5930309 (คุณนิดหน่อย)

โทรศัพท์ : 093-5382435 (คุณป๊อด)


แนะนำ/ติชม/ร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น จากการที่ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายทุจริต หรือไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงานของบุคลากร นักศึกษา หรือหน่วยงานใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น